Huid

Congenitale Melanocytaire Nevi (CMN)

Aangeboren reuzenmoedervlekken heten congenitale melanocytaire nevi, afgekort CMN. Congenitaal betekent bij de geboorte aanwezig, melanocytair: pigmentering, nevus (naevus of nevi meervoud): vlek.

In de medische wetenschap spreekt men van een large CMN wanneer de moedervlek bij de geboorte een doorsnede heeft van ongeveer 20 centimeter of groter.

De moedervlek kan verschillen in grootte, vorm, kleur en huidstructuur en kan overal op het lichaam voorkomen (ook op handpalmen, voetzolen en in de mond). Vaak is of wordt de vlek opvallend behaard, dit kan op het hoofd donkerder zijn dan de eigen haarkleur. De kleur kan variëren van zwart tot bruin of roze, dit kan later lichter worden. De huidstructuur kan glad zijn of bobbelig.
In veel gevallen gaat een reuzenmoedervlek gepaard met kleinere moedervlekken verspreid over heel het lichaam. Deze worden satellieten genoemd. Satellieten zijn meestal bij de geboorte aanwezig, soms ontstaan ze ook nog na de geboorte gedurende het eerste jaar.
De oorzaak van het ontstaan van een reuzenmoedervlek is nog niet opgehelderd. De aandoening is niet erfelijk. Artsen en kraamverzorgers zijn niet altijd bekend met reuzenmoedervlekken.
Er bestaan onder specialisten uiteenlopende meningen over de eventuele behandeling. De emotionele kanten van de aandoening worden nogal eens onderschat.

Verouderde termen voor aangeboren reuzenmoedervlekken:

  • Tierfell-naevus
  • Giant Congenital Pigmented Nevus
  • Giant Hairy Nevus
  • Bathing-trunk Nevus

CMN is niet erfelijk. Er zijn gevallen bekend van ééneiïge tweelingen waarbij één CMN heeft en de ander niet, er zijn geen ééneiïge tweelingen bekend waarbij beiden CMN hebben. Er zijn geen mensen met CMN waarbij hun ouder of kind ook CMN heeft.

Risico's

Mensen met CMN hebben een normale levensverwachting. Er is een zeer kleine kans op kwaadaardige ontwikkeling van de huid. Ook is er een zeer kleine kans op neurologische problemen.

Over CMN Overzicht